ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δεδομένων του δίνει την ρητή, σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των κατωτέρω αναφερομένων προσωπικών του δεδομένων και την τήρηση αρχείου αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, εφόσον εκτός των άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Περαιτέρω, ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά του προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, γ) ενημέρωση για την εξέλιξη της επεξεργασίας, για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του, καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ζητείται η αποκάλυψη ορισμένων προσωπικών του δεδομένων προκειμένου η Εταιρεία να διεκπεραιώσει την παραγγελία του. Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο επίσκεψης της ιστοσελίδας αλλά και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών προϊόντων τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των χρηστών με την Εταιρεία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου τυχόν διαβίβαση αυτών απαιτείται από το Νόμο ή τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση οι συνεργάτες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών απαγορεύεται. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου.


Επικοινωνία

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο: 2610 317 218, ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: [email protected]