ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ (εφεξής η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον χώρο της διάθεσης και εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η εγγραφή για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης που έχουν δεσμευτική ισχύ. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής και να μην πραγματοποιήσετε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και συγκεκριμένα των προϊόντων που προσφέρονται προς αγορά. 

 Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία, προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις  περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο  να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο,  μέρους ή όλου του  παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.


Προϋπόθεση χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τους διαδικτυακούς χώρους τους οποίους διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στη φόρμα επικοινωνίας με την Εταιρεία ώστε να έρθετε σε επαφή με κάποιον αρμόδιο υπάλληλο μας.

Αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφορούν την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων σας ενημερώνουμε, ότι η εγγραφή ενός χρήστη και η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, τελεί υπό την προϋπόθεση  αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου.  

Οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο  δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να εγγραφεί ως χρήστης της ιστοσελίδας, καταχωρώντας συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας. 

Έκαστος εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί με την είσοδο στον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό,  να προβαίνει σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτει προς αγορά η Εταιρεία, όπως αυτά παρατίθενται στην αντίστοιχη κατηγορία («Προϊόντα»), επιλέγοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει και προσθέτοντας αυτά στο αντίστοιχο καλάθι αγορών.

Κατωτέρω θα βρείτε αναλυτικά την τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική επιστροφών, τους τρόπους πληρωμής, καθώς και την πολιτική παράδοσης και εκτέλεσης των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνουν στην Εταιρεία, τυχόν παράπονα που αφορούν  στη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας καθώς για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την παραγγελία ειδών (ακυρώσεις, επιστροφές προϊόντων, πληρωμή κ.ο.κ.).  


Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας να έχουν την δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικών αγορών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της  Εταιρείας.

Πληροφορίες που θα βρείτε για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα ή παθήσεις σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο σας παρέχονται από την Εταιρεία  και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τις δυνατότητες διαχείρισης τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού της καταστήματος.


Κατηγορίες και τιμές προϊόντων ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Όλες οι τιμές των προϊόντων που απεικονίζονται και διατίθενται προς πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας, περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) που αναλογεί σε κάθε  προϊόν. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν τυχόν μεταφορικά και λοιπά έξοδα αποστολής για τα οποία θα λαμβάνετε χωριστή ενημέρωση ανάλογα με τον τόπο και επιθυμητό χρόνο παράδοσης. Τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες και συγκεκριμένα στα προϊόντα διαβήτη και στα προϊόντα κατ’οίκον νοσηλείας.  Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετωπίσει οιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τον τρόπο αναγραφής των προϊόντων και τις τιμές αυτών καλείται να ειδοποιήσει την Εταιρεία άμεσα  προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε τις τιμές, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία αιτιολογία, σύμφωνα πάντα με την τιμολογιακή της πολιτική.

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας μέσω του ΕΟΠΥΥ, (σε περίπτωση που διαθέτετε σχετική ιατρική συνταγή) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια και αποστολή σε εσάς των προϊόντων που επιθυμείτε μέσω των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της συνταγής και αποζημίωσης των προϊόντων από τον ΕΟΠΥΥ. Η Εταιρεία μας αποτελεί συμβαλλόμενο του ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλαμβάνει την προμήθεια σε εσάς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την οικεία συμμετοχή σας και ασφαλιστική κάλυψη μέσω του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ως ασφαλιστικός φορέας αναλαμβάνει την ολική ή μερική κάλυψη του κόστους των εκάστοτε ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η προμήθεια των οποίων σας είναι απαραίτητη. 


Πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της Εταιρείας.

Οι παραγγελίες προϊόντων μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 24 ώρες το 24ώρο καθώς και τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Εταιρείας στον αριθμό: 2610 317 218

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας ακολουθεί τα κατωτέρω βήματα:

  1. Επιλογή του/ των προϊόντων που επιθυμεί  ο επισκέπτης.
  2. Οριστικοποίηση της παραγγελίας, πληρωμή και αποστολή αυτής στο σύστημα της Εταιρείας. Κατά την οριστικοποίηση της παραγγελίας σας θα σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.
  3. Επιβεβαίωση λήψης παραγγελίας μέσω του σχετικού μηνύματος που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο επισκέπτης.   

Οι αρμόδιοι συνεργάτες της Εταιρείας, μετά το στάδιο της επιβεβαίωσης, επεξεργάζονται τα δεδομένα της παραγγελίας και αφού την επιβεβαιώσουν προχωρούν στην εκτέλεσή της. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η διαθεσιμότητα δεν είναι επαρκής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνεται αναγκαίο, ενδέχεται συνεργάτης της Εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί σας, είτε στον τηλεφωνικό αριθμό είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε δηλώσει, σύμφωνα και με τα κατωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί θα πρέπει να προβεί εκ νέου σε παραγγελία, ακολουθώντας τα βήματα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της και οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι απεργίες, θεομηνίες,  αλλά και σε γεγονότα που οφείλονται στις ενδιάμεσες μεταφορές, όπως στα τελωνεία και ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης.   

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον Εταιρεία λάβει έγκαιρα γνώση ενός τέτοιου γεγονότος, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσήκουσα προσπάθεια για την ταχύτερη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και την αντίστοιχη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επερχόμενη καθυστέρηση. 


Διαθεσιμότητα προϊόντων  

H Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί εκ των προτέρων τη διαθεσιμότητα των προς πώληση προϊόντων κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, συνεργάτης της Εταιρείας θα ενημερώνει έγκαιρα για την εξέλιξη της παραγγελίας του αγοραστή και το χρόνο παράδοσης των προϊόντων, επικοινωνώντας μαζί του στο τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει.

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος σε κάθε περίπτωση οφείλουν να πραγματοποιούν την παραγγελία τους ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση το ταχύτερο δυνατό. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης των υπολογιστικών συστημάτων της ή δυσλειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, που έχει ως τυχόν αποτέλεσμα τη μη καταχώρηση της παραγγελίας και τη μη παράδοση των προϊόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης καλείται να έρχεται σε επικοινωνία με την Εταιρεία αναφέροντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 


Ακύρωση παραγγελίας  

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί από το χρήστη, πριν την τελική υποβολή της ή και μετά την οριστικοποίησή της και πριν την παράδοσή τους εφόσον επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία ή αποστείλει σε αυτήν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτούμενος την άμεση ακύρωση της παραγγελίας.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η παράδοση των προϊόντων έχει ήδη λάβει χώρα, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό, ώστε να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες επιλογές από τους συνεργάτες της Εταιρείας.


Τρόποι πληρωμής  

Οι δυνατότητες για την πληρωμή των προϊόντων της Εταιρείας είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η πληρωμή με αντικαταβολή, η πληρωμή μέσω paypal  καθώς και η πληρωμή μέσω εμβάσματος:

  • στον υπ’ αριθμό GR02 0140 6530 6530 0200 2004 296 τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank,
  • στον υπ’ αριθμό GR19 0110 2260 0000 2264 7043 201 τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας,
  • στον υπ’ αριθμό GR38 0171 7710 0067 7111 5992 820  τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και
  • στον υπ’ αριθμό GR30 0260 2470 0005 0020 1264 249 τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank, δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρεία. 

Έκαστος χρήστης μπορεί να προβεί σε πληρωμή της παραγγελίας του με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Η Εταιρεία δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Υπάρχει δυνατότητα έως 12 άτοκων δόσεων:

1) από 50-89 ευρώ 3 δόσεις
2) από 90-179 ευρώ 6 δόσεις
3) από 180-279 ευρώ 9 δόσεις
4) από 280 ευρώ και άνω 12 δόσεις.

Η κατάθεση στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας πρέπει να λάβει χώρα πριν την παραλαβή των προϊόντων, εκτός αν έχει προβλεφθεί διαφορετική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη.

Η εξόφληση με αντικαταβολή λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση των προϊόντων στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης.


Ασφάλεια συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία διατήρησης της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας κατά την παραγγελία προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, παραμένουν ασφαλείς και απόρρητες. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής, την χρήση πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας ή κάρτας paypal σας ενημερώνουμε ότι η εκτέλεση της πληρωμής και η χρέωση της αντίστοιχης κάρτας θα γίνει μέσω της διασύνδεσης σε ασφαλή τοποθεσία της εκάστοτε τράπεζας της οποίας είστε πελάτης ούτως να διασφαλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρείτε. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε στο πλαίσιο ηλεκτρονικών παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σας αναφορικά με χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα ή paypal ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. 


Μεταφορά-Παράδοση Προϊόντων/Έξοδα αποστολής 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αποστολή των προϊόντων, μέσω της συνεργασίας της με εταιρείες μεταφοράς, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και την προσήκουσα και έγκαιρη παράδοση αυτών.

Για παραγγελίες που οριστικοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και λαμβάνουν χώρα μέχρι τις 12:00 μ.μ. , η αποστολή και παράδοση πραγματοποιείται μεταξύ μίας (1) εώς τριών (3) εργασίμων ημερών ανάλογα με τον επιθυμητό τόπο και χρόνο παράδοσης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή γεγονότος που εκφεύγει του άμεσου ελέγχου της Εταιρείας.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας ο οποίος θα ενημερώνεται σχετικά με τις επιπρόσθετες χρεώσεις αποστολής της παραγγελίας του.  


Επιστροφές προϊόντων 

Η Εταιρεία δέχεται επιστροφές προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση και παραλαβή τους εφόσον εντοπίζονται ελαττώματα σε αυτά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προϊόντα η συσκευασία των οποίων έχει ανοιχθεί ή φθαρεί, προϊόντα που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και αποστάλθηκαν εκ παραδρομής, προϊόντα κατεστραμμένα κατά την μεταφορά). Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μόνο στην περίπτωση που επιστρέφεται άθικτο ένα ελαττωματικό για τους προαναφερθέντες λόγους προϊόν και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο προϊόν το οποίο παραγγείλατε και παραλάβατε παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εταιρεία. 


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, εικόνων, κειμένων, σχεδίων, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ και ν. 4679/2020). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους. Κάθε πράξη ή και παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην προσβολή της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη και ποινική ευθύνη των παραβατών, όπως επιβάλλει ο νόμος 2121/1993, καθώς και η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.


Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι χρονικά πιο πρόσφατοι όροι χρήσης είναι και οι ισχύοντες και νομικά δεσμευτικοί.


Δικαιοδοσία

Ο επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Πάτρας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.


Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων παρόχων

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.