Κλινικά αποτελέσματα ADAPT μελέτης

Ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 επιλέγουν ως θεραπεία το σχήμα πολλαπλών ενέσεων (MDI) και τη χρήση συστήματος καταγραφής γλυκόζης με τεχνολογία Flash (isCGM). Παράλληλα, τα προηγμένα υβριδικά συστήματα αντλίας ινσουλίνης κλειστού βρόγχου αποτελούν την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία με σημαντικά οφέλη στη διατήρηση του επιθυμητού γλυκαιμικού ελέγχου.
Το σύστημα Minimed™ 780G αποτελεί το αυτοματοποιημένο σύστημα αντλίας ινσουλίνης της Medtronic. Προσαρμόζει αυτόματα τη χορήγηση του βασικού ρυθμού, διορθώνει αυτόματα τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης ενώ παράλληλα βοηθά στην πρόληψη των χαμηλών επιπέδων. Φαίνεται να προσφέρει σπουδαία οφέλη στη θεραπεία και στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε σύγκριση με προηγούμενης γενιάς συστήματα. 
Στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της μελέτης ADAPT (Advanced hybrid closed loop therapy versus conventional treatment in adults with type 1 diabetes). Πρόκειται για μία μελέτη διάρκειας 6 μηνών που έλαβε χώρα σε 14 κέντρα τριών ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία). Η μελέτη αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος Minimed™ 780G σε σχέση με τη θεραπεία πολλαπλών ενέσεων και isCGM. Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα 18 ετών και άνω με Διαβήτη Τύπου 1 για τουλάχιστον 2 χρόνια που παρουσίαζαν ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο (HbA1c ≥8.0%).
Τα κλινικά οφέλη τα οποία πέτυχαν οι συμμετέχοντες με προηγούμενη θεραπεία MDI & isCGM και αφού μετέβησαν στο σύστημα Minimed™ 780G είναι σημαντικά. Συνολικά, σημειώθηκαν τα κάτωθι:
Μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) κατά 1,4%.
Βελτίωση του χρόνου εντός στόχου (Time In Range) κατά 27,6%.
Μείωση του φόβου για εμφάνιση υπογλυκαιμικών επεισοδίων και αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών από τη θεραπεία. 
Τα αναφερθέντα νεότερα επιστημονικά δεδομένα φανερώνουν την αρωγή που προσφέρει το προηγμένο υβριδικό σύστημα Minimed™ 780G στη θεραπεία του Διαβήτη Τύπου 1. Παράλληλα, επισημαίνουν την αναγκαιότητα της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με Σ.Δ.τ.1 στην προηγμένη αυτή τεχνολογία.

Αναφορές

1. Clinical Summary, Minimed 780G

2. Carlson AL, et al. Safety and Glycemic Outcomes During the Minimed™ Advanced Hybrid Closed-Loop System Pivotal Trial in Adolescents and Adults with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2022;24(3):178-189.

3. Silva JD, et al Real-World Performance of the Minimed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4120 Users. Diabetes Technol Ther. 2022;24(2):113-119.

4. De Portu S, et al. “A Randomized Controlled Trial of Advanced Hybrid Closed-Loop Study in Adult Population with Type 1 Diabetes (ADAPT): Study Protocol and Rationale”. BMJ Open 2022; 12(2):e050635.