Η διαδικασία χορήγησης προϊόντων μέσω ΕΟΠΥΥ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:


1. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να σας δώσει ηλεκτρονική γνωμάτευση (Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ) για το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Προσοχή! Η έκδοση της ιατρικής γνωμάτευσης είναι αποκλειστικά δική σας υποχρέωση.


2. Σφραγίστε την σε ελεγκτή ιατρό (ΙΚΑ ή δημόσιου νοσοκομείου), σε περίπτωση που απαιτείται.


3. Προσκομίστε στην εταιρεία μας την σφραγισμένη* από τον ελεγκτή ιατρό ηλεκτρονική γνωμάτευση.

*σε περίπτωση που απαιτείται.


4. Εφόσον ελεγχθούν τα δικαιολογητικά σας από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας μας, ενημερώνεστε απο εμάς για την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων.  Σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική γνωμάτευση αναγράφεται ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου, θα πρέπει πρώτα να μας καταβληθεί. Έπειτα, είτε παραλαμβάνετε τα προϊόντα από την εταιρεία μας είτε σας αποστέλλονται στο χώρο σας. 


Δείτε εδώ όλα τα προϊόντα που χορηγούνται μέσω ΕΟΠΥΥ από την "Βιορυθμός".